Våra tjänster

RIVNING - SANERING - HÅLTAGNING - TRANSPORT - KONSULTTJÄNSTER

rivning

Vi arbetar i hela landet med projektering och rivning av alla typer av byggnader, både totalrivningar samt invändiga ombyggnationer. Vi har kunder både inom privat och offentlig sektor.

excavator

HÅLTAGNING

Vi utför alla typer av håltagningar såsom golvsågning, spårsågning, väggsågning, vajersågning och betongborrning.

excavator with worker

KONSULT -TJÄNSTER

Vi hjälper dig med att ta fram miljöinventering, markmiljöundersökning, rivningsplan och allt annat som behövs vid rivning och renovering.

SANERING

Vi hjälper dig med olika slags saneringsarbeten i förorenade byggnader och förorenade områden t ex asbest, PAH, PCB, dioxiner, kvicksilver och andra miljöföroreningar.

Vi kan hjälpa dig med transport av såväl avfall som utrustning och maskiner

EXCAVTOR
truck

TRANSPORT

Vi kan hjälpa dig med transport av såväl avfall som utrustning och maskiner.

Vanliga frågor

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
Behöver ni assistans?

KONSULTJÄNSTER VI ERBJUDER

Vi hjälper dig med att ta fram miljöinventering, markmiljöundersökning, rivningsplan och allt annat som behövs vid rivning och renovering.

normans truck
excavator with worker