Våra tjänster

Rivning

Vi arbetar i hela landet med projektering och rivning av alla typer av byggnader, både totalrivningar samt invändiga ombyggnationer. Vi har kunder både inom privat och offentlig sektor.

Sanering

Vi hjälper dig med olika slags saneringsarbeten i förorenade byggnader och förorenade områden t ex asbest, PAH, PCB, dioxiner, kvicksilver och andra miljöföroreningar.

Håltagning

Vi utför alla typer av håltagningar såsom golvsågning, spårsågning, väggsågning, vajersågning och betongborrning.

Transport

Vi kan hjälpa dig med transport av såväl avfall som utrustning och maskiner.

Konsulttjänster

Vi hjälper dig med att ta fram miljöinventering, markmiljöundersökning, rivningsplan och allt annat som behövs vid rivning och renovering.

Aktuellt

Kontakta oss

Håkan Jarl

VD, 0722 50 76 55

Jonas Winnerhed

Arbetschef, 0730 77 10 11

Simon Ahlstedt

Kalkyl & Administration, 0704 80 60 97

Karolin Sääf

Föräldraledig

Kent Wellersjö

Avfall & Transporter, 0737 66 78 63

Monika Thörnkvist

Ekonomi & Administration, 0739 62 01 33

Samarbetspartners

wsab1
aterbruka1
jrent1